مسمومیت با مواد دندانپزشکی

مسمومیت با مواد دندانپزشکی

از همان زمانی که جیوه در ترکیب مواد پرکننده دندان مورد استفاده قرار گرفت، یک علامت سوال بزرگ در مقابل آن به وجود آمد: «آیا این ماده که از سمی ترین عناصر موجود در طبیعت به شمار می رود...
ارسال نظر