خدمات

در راستای توسعه و گسترش خدمات دندانپزشکی ، مجموعه سپید دندان طوس ، اجرای صفر تا صد تجهیز و بازسازی ، تامین اقلام و ملزومات مورد نیاز مطبها ، مراکز و کلینیکهای تخصصی دندانپزشکی از ارائه مشاوره تا طراحی و اجراء ، تامین کلیه دستگاهها و تجهیزات مورد نیاز ، مطابق با بالاترین استانداردهای دندانپزشکی مورد تایید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و با قیمت مناسب و در حداقل زمان ممکن، را به عنوان خدمتی نوین ارائه می نماید.

 

 

 

بازخوردها